Rejestracja
ul. Wojciechowskiego 3: (0-62) 721 01 98
ul. Dworcowa 1: (0-62) 724 23 58

Adres
ul. Wojciechowskiego 3
ul. Dworcowa 1
63-700 Krotoszyn

Placówka

ul. Wojciechowskiego 3

REHABILITACJA LECZNICZA - FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:
Poradnia urologiczna
Poradnia kardiologiczna
Poradnia ortopedyczna dla dzieci
Poradnia ortopedyczna dla dorosłych
Poradnia leczenia chorób naczyń
Poradnia dermatologiczna
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
BADANIA LABORAQTORYJNE - punkt pobrań I PRACOWNIA RTG

Placówka

ul. Dworcowa 1

REHABILITACJA LECZNICZA - FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
PORADNIA LOGOPEDYCZNA
Punkt szczepień