Zapewniamy leczenie dla całej rodziny, szczepienia profilaktyczne, wizyty domowe, patronaże dla osób zdeklarowanych do naszej przychodni.

Przyjmujemy deklaracje wpisu do lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

Badania Prenatalne

Lekarze specjalizujący się w tym zakresie, badania te (zarówno USG jak i biochemiczne) wykonują na najnowocześniejszych urządzeniach. Badanie to może być  wykonane bezpłatnie,

w ramach kontraktu z NFZ (bez obciążenia jednostki kierującej, lekarz kierujący nie musi mieć kontraktu z NFZ) lub odpłatnie.

Oferujemy możliwość wykonania pełnego zestawu nieinwazyjnych badań prenatalnych zgodnie

z wytycznymi Fetal Medicine Foundation (badanie USG oraz badanie biochemiczne krwi ciężarnej).

Wprowadzone metody badań, ciągle atestowane i kontrolowane przez wymienioną Fundację, zostały uznane w wielu krajach jako jedyne spełniające współczesne wymagania jakości.

Również w Polsce metody te zostały uznane jako jedyne dopuszczalne, i to zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

W konsekwencji NFZ wycofuje się obecnie z realizowanych wcześniej kontraktów z jednostkami wykonującymi testy biochemiczne podwójne i potrójne z krwi ciężarnych w oparciu o nieatestowane oznaczenia biochemiczne i nieatestowane oprogramowanie obliczające ryzyko aberracji chromosomalnych, a PTG wydało rekomendacje dotyczące wykonywania opisanych badań prenatalnych .

Nasz Zespół wykonuje badania w ramach kontraktu z NFZ na bezpłatne badania prenatalne

w przypadku istnienia określonych wskazań związanych z podwyższonym ryzykiem (m.in. wiek

w chwili zajścia w ciążę >35 lat; spis i omówienie innych wskazań poniżej).

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z rekomendacjami PTG, obowiązkiem lekarza prowadzącego ciążę jest zaproponowanie takich badań wszystkim ciężarnym.

 

 

Wskazania do badań prenatalnych skutkujące refundacją ich kosztów przez NFZ

  1. Wiek matki powyżej 35 lat (NFZ uznaje wskazanie, gdy skończone 35 lat w chwili zajścia w ciążę!!!)
  2. Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  3. Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowej u ciężarnej lub ojca dziecka.
  4. Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
  5. Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wad płodu.

UWAGA:

Dotyczy punktów 2-4:

Zgodnie z wymogami NFZ potrzebne są dokumenty (np. karty leczenia, wypisy ze szpitala, wyniki badań genetycznych) potwierdzające występowanie zgłaszanej wady lub nieprawidłowości

 

Dotyczy punktu 5:

Typowym przykładem może być zwiększona wartość NT w pierwszym trymestrze, brak uwidocznienia kości nosowej i inne nieprawidłowości (załączyć wydruk skanu USG).

Zakres wykonywanych przez nas badań prenatalnych i możliwych opcji badania

 

Najważniejszą częścią programu (najwyższa dokładność) jest USG i badanie krwi (test podwójny PAPP-A + HCG) wykonane między 11+0 a 13+6 tygodniami ciąży. Ważniejszym kryterium jest CRL w zakresie 45-84 mm, dlatego nie należy czekać do granicznego wieku w przypadku planowania badania (możliwość przekroczenia wartości granicznej CRL).

Oprócz możliwości oceny ryzyka aberracji chromosomalnych, poziom wymienionych hormonów pozwala na wczesne przewidywanie wystąpienia nadciśnienia ciążowego i ograniczenia wzrastania płodu (FGR).

 

 


Te same wskazania uprawniają również do wykonania lub powtórzenia badania prenatalnego

w II trymestrze między 20 a 24 tygodniem.

W przypadku braku wskazań uznawanych przez NFZ koszt badania wynosi 200 zł za USG

+ 180 zł za badanie biochemiczne .

 
 

Strona główna | Poradnie NFZ | Poradnie Prywatne | Usługi Prywatne | Przychodnia | Kontakt

 

2008 Kol-med. All rights reserved.
63-700 Krotoszyn, ul. Dworcowa 1, tel. (062) 724 23 58, fax (062) 724 23 58

 
Projekt i wykonanie: PANCOM+yQ!